kendimizi ve karşımızdakini anlamak

Kendimizi Anlatmak & Karşımızdakini Anlamak

İnsanın en önemli gereksinimlerinden biri kendini doğru ifade edebilmektir. Kendini ifade etme becerisi, çok küçük yaşlardan itibaren kişinin hayatında önemli bir yer tutar. Henüz doğru dürüst konuşamayan küçük bir çocuk bile isteklerini dile getirmek, duygularını ifade etmek için çabalar durur. Kişi geliştikçe, kendini ifade etmenin yanı sıra, etrafındaki insanların kendilerini ne şekilde ifade ettiğine de dikkat etmeye başlar. İnsanın hayatı boyunca duygusal ve zihinsel anlamda doygun bir yaşam sürdürebilmesi için, “anladım ve anlaşıldım” hislerini taşıması gerekir. Bunun yolu da, belirli bir düzeyde iletişim becerilerine sahip olmaktan geçer.

Herkesin iletişim tarzı birbirinden farklı olabilir. Ancak temelde her birey, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kendini ifade eder. Kişiler arası iletişimde, kendini anlaşılır kılmak kadar, karşıdakini anlamaya çalışmak da önemlidir. Çünkü iletişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi buna bağlıdır. Sağlıklı iletişim için gerekli olan temel koşullar sağlandığında, kişiler arasındaki mesaj alışverişi başlayacak, taraflar aldıkları mesajları yorumlayacak ve anladığını diğer tarafa geri bildireceklerdir. Bu şekilde başlayan iletişimde, her zaman bir kaynak, bir hedef, ve bir mesaj vardır. Bazen, kaynak dediğimiz verici ve hedef dediğimiz alıcı arasında ortaya çıkan bazı engeller iletişimi bozabilir. Örneğin, siz arkadaşınızla konuşurken, çocuklarınızın aynı mekan içinde bağrışmaları gürültü haline gelerek sağlıklı iletişimi engelleyebilir. Bunun yanında, zaman zaman karşımıza çıkan daha soyut engeller de vardır: Örneğin, ödevinden kırık not almış bir öğrenciyi dinlemeden, neler olduğunu anlamadan, doğrudan doğruya suçlama yapmak, iletişimin akışını bozacak, dolayısıyla bu da iletişime engel olacaktır.  Ancak, çoğumuzun gözden kaçırdığı bir iletişim engeli daha vardır: Kendimiz. Bazen kendimize karşı olan duygu ve düşüncelerimiz olumsuza yöneldiğinde, başkalarına karşı olan duygu ve düşüncelerimiz de bundan etkilenerek olumsuz olmakta ve iletişimimiz bozulmaktadır. Hatta, zaman zaman bazı olumsuz duygu ve düşünceler öyle şiddetlenir ki, başkalarıyla kurduğumuz iletişimi adeta göz göre göre bozarız.

Kişiler arası iletişimde, kişinin kendisiyle ilgili görüşleri ve yorumları olumsuz ise, iletişimde başarılı olma ihtimali düşüktür. Çünkü kendi ile iç hesaplaşmalarını bitirmemiş, olumlu bir sonuca bağlayamamış, kendiyle uzlaşmaya varamamış birinin, kendini anlaması güç olduğu gibi, başkalarını anlaması da güç olacaktır. Bu yüzden, başkalarıyla iletişimimizi gözden geçirme ihtiyacımız varsa, bunu yapmadan önce, kendi kendimizle olan iletişimimizi, yani iç diyaloglarımızı gözden geçirmemiz yerinde olacaktır.

Kişinin kendi kendiyle iletişimini sağlayan, hepimizin otomatik olarak yaptığı ama belki de farkında olmadığı bir takım iç diyaloglardır. İç diyaloglar, yani kafa sesleri, her insanın günlük hayat içinde, bazen farkında olarak, bazen olmayarak yaptığı sessiz konuşmalardır. Bu çok özel diyalogların içeriği, tarzı ve sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ancak bir ortak nokta vardır: Bu diyaloglar ne kadar sağlıklı, hoşgörülü ve iyimser olursa, başkalarıyla kurulan diyaloglar da o derece sağlıklı ve hoşgörülü olacaktır. Bu noktadan yola çıkarak, başkalarına karşı hoşgörülü olmanın, onları anlamanın yolunun, öncelikle kendimize karşı hoşgörülü olmak ve kendimizi anlamaktan geçtiğini düşünebiliriz.

İyi bir iletişimin yolu kendini ve başkalarını anlamaktan geçer. Kendini anlatabilen, başkalarını anlayabilen insanlar, ilişkilerinde başarılı olacaklardır. Bunu başarmak tıpkı bir egzersiz programını uygulamak gibidir. Önceleri kişiler duygularını dile getirmekte zorlanır, hatta kendi duygularına karşı dahi yabancılık hissedebilirler. Ancak duygular paylaşıldıkça, insanlar gelişir ve olgunlaşır. Yakınlaşmanın ve samimiyet duygusunun verdiği olumlu etki onları iyimserliğe yönlendirir ve sağlıklı ilişkilerin temelleri atılmış olur. Hiç unutmamamız gereken nokta şudur: İster kişinin kendi kendisiyle, ister başkalarıyla olsun, var olan iletişimin kalitesi tüm hayatının kalitesini etkileyecektir…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !